Super aksion nga 7 Vëllezërit Centër

Qendra Tregëtare 7 Vëllezërit Centër në Lipjan sot gjatë ditës ka lëshuar në aksion disa produkte.