Auto Larje Siari në Lipjan kërkon punëtor (Apliko)

Auto Larje Siari në Lipjan kërkon puntor, me provoj pune (Shkollen e mesme të përfunduar)

Të gjithë të interesuarit mund të lajmrohen tek zyra e Auto Larje Siari në Lipjan, ose në rumrin e telefonit 045 355 755

Kushtet:

Të jetë i afët për punë, të jetë i afët për pagesa, të jetë i rregulltë në punë, të ketë të përfunduar shkollën e mesme, të ketë provoj pune së paku një vit.

Auto Larje Siari gjendët afër rrugës për në fshatin Banullë.