Komuna e Lipjanit u bënë thirrje OJQ-ve të aplikojnë për mbështetje financiare që kontribuojnë në avancimin e Sportit

Komuna e Lipjanit njofton se Drejtorati për Kulturë Rini dhe Sport u bënë thirrje të gjitha organizatave jo-qeveritare të regjistruara në Republikën e Kosovës që veprimtarinë e vet e zhvillojnë në Komunën e Lipjanit të aplikojnë për mbështetje financiare për projektet që kontribuojnë në avancimin dhe afirmimin e Sportit në Komunën e Lipjanit.

Për më shumë informata klikoni në likun e mëposhtem.