Komuna e Lipjanit: Ftesë publike për organizatat e shoqërisë civile

Komuna e Lipjanit ka njoftuar se në kuadër të Memorandumit të Mirëkuptimit të nënshkruar nga Komuna e Lipjanit dhe të Projektit të ReLOaD (Programit Rajonal për Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor), që financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP) shpallin këtë:

Ftesë publike për organizatat e shoqërisë civile

Për dorëzimin e projekt-propozimeve në kuadër të Programit Rajonal për Demokraci Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD).

Për të gjitha informatat e detajuara klikoni në linkun e mëposhtëm.

https://kk.rks-gov.net/li…/lipjan-4/aplikacionet-per-reload/

No photo description available.