Vendim i Kryetarit Imri Ahmeti: Ndalohet organizimi i mbrëmjeve të semimaturës për klasat e IX

Komuna e Lipjanit ka njoftuar se Kryetari i Komunës së Lipjanit Imri Ahmeti ka marrë vendim që ndalohet organizimi i mbrëmjeve të semimaturës për klasat e IX- nga ana e të gjitha institucioneve edukativo arsimore të Komunës së Lipjanit.

https://kk.rks-gov.net/…/uploads/sites/20/2019/06/VENDIM.pdf

E SPONZORIZUAR