Nga nesër fshatrat e Lipjanit dhe disa zona periferike të qytetit të Lipjanit me aplikim të reduktimeve të ujit të pijshëm

Foto: Ilustrim LipjaniNews

KRU”PRISHTINA” ka njoftur se duke e parë gjendjen momentale  të burimeve të puseve  nëntokesore të ujit të pijshëm , të cilat  kanë rënje të nivelit  si shkak i mungesës së reshjeve atmosferike, jemi të detyruar të fillojmë me reduktime të ujit të pijshëm  nga dita e nesërme, 1 korrik 2020 për shkak të rritjes së konsumit si shkak i keqpërdorimit të ujit të pijshëm për  10.100  ( dhjetë mijë e njëqind)  konsumatorë . Qendra e qytetit të Lipjanit nuk do të ketë reduktime të ujit me përjashtim të kateve të larta banuese.

Sipas KRU PRISHTINA derisa fshatrat e kësaj komune janë keqpërdorues të mëdhenj të ujit, nga nesër fillojmë me reduktime. Orari i reduktimeve do të jetë i ndryshëm nga zona në zonë.

Poashtu, nëse kërkesat për ujë rriten edhe më shumë, atëherë orari do varet nga konsumi  i ujit.

 

 

NJOFTIMI PLOTË:

 

KRU”PRISHTINA” SH.A – NJËSIA OPERATIVE E UJËSJELLËSIT LIPJAN ORARI I

REDUKTIMEVE FILLON ME 01 KORRIK 2020

REDUKTIMET BËHEN NË QYTETIN E LIPJANIT LAGJET PERIFERIKE DHE NËPËR DISA

FSHATRA RURALE ME KOHËZGJATJE ;
3 ORË ME UJË 3 ORË PA UJË
MBYLLJ
A HAPJA

MBYLLJ
A HAPJA

MBYLLJ
A HAPJA
ORA ORA ORA ORA ORA ORA
ZONA 1 9 12 15 18 21 24

MBYLLJ
A HAPJA

MBYLLJ
A HAPJA

MBYLLJ
A HAPJA
ORA ORA ORA ORA ORA ORA
ZONA 2 9 12 15 18 21 24

MBYLLJ
A HAPJA

MBYLLJ
A HAPJA

MBYLLJ
A HAPJA
ORA ORA ORA ORA ORA ORA
ZONA 7 9 12 15 18 21 24

Zona 1 – Bënë reduktimin sipas rrugëve; “Fehmi Agani Iliria ,Gafurr Hyseni, Arsim Zeqiri, Brahim Krasniqi,
Ismail Dragusha, Xhevdet Breznica, Pjetër Bogdani Mbreti Agron, Hamdi Bislimi , Malet e Sharrit, Nënë Tereza,
Shyqeri Haziri Ismail Luma, Jeton Fazliu, Armend Ahmeti, 24 marsi, Bajram Curri, Pranvera 81, 7 Shtatori, Ali
Hadri, Ali Podrimja, Justinjani, Habibe Shehu, Besëlidhja Hagji Zeka, Nezë Buja, Zekë Luma dhe Anton Qeta”.
Zona 2- Bënë reduktimin sipas rrugëve; Fshatrat, Hallaq i Vogël, Ruvc i ri dhe Ruvc i vjetër.
Zona 7- Bënë reduktimin sipas rrugëve; “Lekë Dukagjini, Luigj Gurakuqi, Martirët Lipjan, Ibrahim Rugova,
Liburna, Një Maji, Josifa Panqiqa, Proleterski Brigada, Starine Novaka, Zveqanka, Braqe Aksiq, Fshati Suhadoll i
Hashanve dhe Suhadolli i komuniteteve pakicë.
REDUKTIMET BËHEN NË LAGJET PERIFERIKE TE QYTETIT TË ZONAVE 1 DHE 6

3 ORË ME UJË 3 ORË PA UJË
MBYLLJA HAPJA MBYLLJA HAPJA MBYLLJA HAPJA
ORA ORA ORA ORA ORA ORA

Zona 1 dhe 6

12 15 18 21 24 03

Zonat 1 e reduktimit është sipas rugëve; “Halil Metaj, Hamit Bytyqi, Idriz Ajeti, Bajram Gashi,Fehmi
Jupa, Qerim Banulla, Ramiz Shala,Vezir Kolshi, Avdi Avdiu, Agim Ademi”.

Zona 6 e reduktimit është sipas rugëve;” Rexhep Akllapi, Halit Akllapi, Flaka e Janarit, Bahri Fazliu,
Burimi, Epopeja e UÇK, Idriz Seferi, Milazim Petrova, Jetish Akllapi, 26 marsi dhe Martirët e Akllapit”.
REDUKTIMET PËR 17 FSHATRA RURALE BËHEN ME KOHËZGJATJE ;
6 ORË ME UJË 6 ORË PA UJË
Janjevë, Teqe , Gushtericë e Epërme ,Gushtericë e Ulët, Livagje, Dobrotin, Konjuh,
Qallapek, Banullë, Gllogoc, Smallushë,
Orari i reduktimeve fillon nga ora 12 deri 18 dhe nga ora 24 deri 06
Gadime e Epërme, Gadime e Ulët, Babush i Muhaxherve, Gllavicë , Marec, Banullë, Gllogoc,
Smallushë,
Janjevë, Teqe, Gushterice e Eperme ,Gyshterice e Ulët, Livagje, Dobrotin, Konjuh, Qallapek,
Banullë, Gllogoc,Smallushë,
Orari i reduktimeve fillon nga ora 6 deri 12 dhe nga ora 18 deri 24

REDUKTIMET PËR 6 FSHATRA RURALE BËHEN ME KOHËZGJATJE ;

4 ORË ME UJË 2 ORË PA UJË
Poruroc, Torinë, Sllovi, Magurë, Medvec dhe Dobrajë e vogël.
Orari i reduktimeve fillon nga ora 8:00 deri 10:00,
Orari i reduktimeve fillon nga ora 12:00 deri 14:00,
Orari i reduktimeve fillon nga ora 16:00 deri 18:00,
Orari i reduktimeve fillon nga ora 20:00 deri 22:00.