Komuna e Lipjanit formon ekipin veprues për verifikimin dhe identifikimin e keqpërdoruesve të mundshëm të ujit

Me vendim të Kryetarit të Komunës së Lipjanit, Imri Ahmeti është formuar ekipi i veprimit për verifikimin dhe identifikimin e keqpërdoruesve të mundshëm të ujit nga rrjeti i ujësjellësit si dhe identifikimin e defekteve në rrjetin e ujësjellësit në territorin e Komunës së Lipjanit, ka njoftuar Komuna e Lipjanit.

“Ekipi veprues do të bëjë verifikimin dhe identifikimin e keqpërdoruesve të mundëm ku si pasojë e këtyre veprimeve të pakontrolluara dhe defekteve kemi mos-furnizim të rregullt me ujë të pijes dhe humbje në rrjetin e ujësjellësit. Ekipi veprues ndaj keqpërdoruesve të identifikuar do të shqiptojnë masat –gjobat përkatëse të përcaktuara me dispozitat e legjislacionit në fuqi”, ka bërë të ditur Komuna.

E SPONZORIZUAR