KEDS njofton për punime në rrjet, këto pjesë të Lipjanit do të ketë ndërprerje

 KEDS njofton për punime në rrjet, këto pjesë të Lipjanit do të ketë ndërprerje

Nga TS 110/35/10 kV Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10kV Bablaku  (Kodi: 41000001)  prej orës 13:00  deri ne ora 15:00

Vendet: Rubovci, Kojska, ETC, Firma Luma, Gurthyesi NuredinKuzhani dhe Lagjja e Jeta e Re.

Arsyeja: Vendosja e shtyllave në largpërçues.

 

TS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Banulla (Kodi: 41000012)nga ora 10:00 -10:30 si dhe nga ora 15:00- 15:30.

Vendet: Banulla, Gllogovci, Gomnasella, Llugagjia dhe Pojata.

TS. 10/04 kV Mehdi Jashari-Banullë (Kodi: 41000012239)nga ora 10:00 deri në ora 15:30.

Vendet: TS. Mehdi Jashari-Banullë.

Arsyeja: Zhvendosjen e trafostacionit 10/0.4 kV.

 

TS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Konjuh  (Kodi: 41000004) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Vendet: Lipjan (një pjesë), Konjuh, një pjesë e Banullës, bizneset përgjatë Magjistrales Prishtinë- Ferizaj.

Arsyeja: Vendosja e shtyllave dhe konzollave.

LipjaniNews.com