KEDS njofton për ndërprerje të rrymës në Lipjan

Njoftimet nga KEDS për punimet në rrjet:

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit.

TS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Banulla (Kodi: 41000012)nga ora 09:00 -09:15 si dhe nga ora 13:00- 13:15.

Vendet: Banulla, Gllogovci, Gomnasella,Llugagjia dhe Pojata.

Degëzimi 10 kV me (Kodi: 41000012018 dhe 41000012020) nga ora 09:00 deri në ora 13:15

Arsyeja: Rikonstruimin e trafostacionit.