Imamët e Lipjanit mbledhin 9020 Euro ndihmë për Shqipërinë

Në iniciativën e përbashkët të të gjitha xhamive të Kosovës, në Xhuma edhe Këshilli i Bashkësisë Islame në Lipjan ,imamët me xhematin e tyre, në të gjitha xhamitë e Lipjanit kanë mbledhur shumën në vlerë prej 9020 Euro për vëllëzërit tanë në Shqipëri të prekur nga Termeti, ka njoftuar KBI

Këshilli i Bashkësisë Islame në lipjan ,falënderon të gjithë qytetarët për mbështetjen financiare si dhe imamët për organizimin në terrenet e tyre.