Privacy Policy

Politikat tona si LipjaniNews janë të mbledh, përdor, mban dhe zbulon informacionin nga përdoruesit (secili, një “Përdorues”) i faqes së internetit.

Kjo politikë e privatësisë zbatohet për Site dhe të gjitha produktet dhe shërbimet e ofruara nga LipjaniNews N.SH.

– Për të përmirësuar shërbimin ndaj klientit:
Informacioni që jepni na ndihmon t’i përgjigjemi kërkesave të shërbimit të klientit dhe nevojave të mbështetjes në mënyrë më efikase.
– Për të personalizuar përvojën e përdoruesit:
Ne mund të përdorim informacionin në tërësi për të kuptuar se si përdoruesit tanë si një grup përdorin shërbimet dhe burimet e ofruara në faqen tonë.
– Për të përmirësuar faqen tonë:
Mund të përdorim reagimet që jepni për të përmirësuar produktet dhe shërbimet tona.
– Të dërgoni email:
Nëse Përdoruesi vendos të zgjedhë në listën tonë të postimeve, ata do të marrin email, të cilat mund të përfshijnë lajmet e kompanisë, përditësimet, informacionet e lidhura me produktet ose shërbimet etj. Nëse në çdo kohë që Përdoruesi dëshiron të çabonojë nga marrja e emaileve të ardhshme, çregjistrojeni udhëzimet në fund të çdo email ose Përdoruesi mund të na kontaktoni përmes Faqes tonë.

Si e mbrojmë informacionin tuaj:

Ne adoptojmë metoda të përshtatshme për grumbullimin, ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave dhe masat e sigurisë për të mbrojtur nga qasja, ndryshimi, zbulimi ose shkatërrimi i paautorizuar i informacionit tuaj personal, emri i përdoruesit, fjalëkalimi, informacioni i transaksionit dhe të dhënat e ruajtura në faqen tonë.

Webi ynë është në përputhje me standardet e bashkëkohore në wordpress, me 24h mborjtje në prioritet në mënyrë që të krijojë sa më të sigurtë për një mjedis të mundshëm për përdoruesit.

 

Faqet e internetit të palëve të treta

Përdoruesit mund të gjejnë reklama ose përmbajtje të tjera në faqen tonë që lidhen me faqet dhe shërbimet e partnerëve tanë, furnizuesve, reklamuesve, sponsorëve, licensuesve dhe palëve të tjera të treta. Ne nuk kontrollojmë përmbajtjen ose lidhjet që shfaqen në këto faqe dhe nuk janë përgjegjës për praktikat e përdorura nga faqet e internetit të lidhura me ose nga faqja jonë. Përveç kësaj, këto vende ose shërbime, duke përfshirë përmbajtjen dhe lidhjet e tyre, mund të ndryshojnë vazhdimisht. Këto vende dhe shërbime mund të kenë politikat e tyre të privatësisë dhe politikat e shërbimit të klientit. Shfletimi dhe ndërveprimi në ndonjë faqe tjetër, duke përfshirë faqet e internetit të cilat kanë lidhje me faqen tonë, i nënshtrohen kushteve dhe politikave të vetë internetit.

Reklamat

Reklamat që shfaqen në faqen tonë mund të dorëzohen tek përdoruesit nga partnerët e reklamimit, të cilët mund të vendosim kudo. Serveri e reklamave të njohin kompjuterin tuaj sa herë që ju dërgojnë një shpallje online për të përpiluar informacione personale jo personale mbi ju ose për të tjerët që përdorin kompjuterin tuaj.

Facebook:

LipjaniNews gjendet vetem me një facebook zyrtar “LipjaniNews” me logo të kuqe.

Instagram:

LipjaniNews gjendet edhe me llogari ne instagram me emer zyrtar.

Sqarim:

Të gjitha llogarit tjera në rrjetet sociale apo edhe këto që përmendëm më lart nuk na takojnë neve dhe nuk mbajmë përgjegjsi për shpërndarjen e qfardo informacioni.