Ministria e Punës shpall tender për blerjen e 153 kompjuterëve

FOTO: Ilustrim

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) ka shpallur tender për blerjen e 147 kompjuterëve, si dhe 6 laptopëve e ku për këtë qëllim ka paraparë të shpenzojë hiç më pak se 118 mijë euro. Hapja e ofertave për këtë proces prokurimi pritet të bëhet më 14 maj të këtij viti, shkruan sot Gazeta ‘Zëri’. 

Hiç më pak se 118 mijë euro ka paraparë t’i shpenzojë Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) për blerjen e 147 kompjuterëve, si dhe 6 laptopëve.

E SPONZORIZUAR

Në njoftimin e publikuar në platformën online të prokurimit thuhet se operatori ekonomik (OE) që dëshiron të jetë pjesë e këtij procesi të prokurimit duhet të ketë të përfunduar me sukses të paktën dy kontrata për furnizime të ngjashme në tre vjetët e shkuara nga data e publikimit të njoftimit për kontratë.

Po ashtu nga operatorët ekonomikë autoriteti kontraktues, në këtë rast Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, kërkon një listë të kontratave të realizuara nga OE-ku, me të cilën specifikohen furnizimet me pajisje të TI-së në tre vjetët e shkuara, duke saktësuar produktet e furnizuara, shumën e kontratës, datën dhe pranuesit