Impresum

Emri i biznesit LipjaniNews Medie SH.P.K.
Emri tregtar Lipjani News Medie
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara

 

Adresa Lipjan, Rruga Haradin Bajrami, 8
Telefoni +38344444634
E-mail [email protected]
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar

Pronar: Sh.Sokoli
Përson i Autorizuar/e: Sh.Sokoli
Marketing: A.Troshupa | [email protected]
Fotografia: F. Dronogllava
Sport: B. Troshupa
Rozë: I.Luzha
Botë/Rajon/Shëndeti/LifeStyle/Tech/Fun : LipjaniNews STAF
Liga Total Lipjan: Liga Total Staf
 
 


IT: B.T LipjaniNews
Email-i i redaksisë: [email protected]
Adresa: “Lidhja e Prizerenit” – Lipjan / 14000 Lipjan /
Tel: 044 444 634


Zhvillimi: LipjaniNews Media
Mundësuar nga ALBA HOST
 

 

NR BIZNESIT

811444827

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
6312 Web portalet Primarë
7312 Publiciteti përmes mediave Sekondarë
7420 Aktivitetet e fotografimit Tjera
7320 Hulumtimi i tregut dhe matja e opinionit publik (sondazhet) Tjera
1820 Riprodhimi i mediave të incizuara Tjera