Edukimi seksual nuk ligjërohet mjaftueshëm nepër shkollat e Kosovës

Me dhjetëra lëndë i mësojnë nxënësit e shkollave fillore. Por, ata nuk kanë një lëndë të veçantë vetëm për edukimin seksual.

Ndërkohë, futjen e një lënde të tillë si lëndë mësimore shumë të arsyeshme e shohin Psikolog, arsimtar por edhe nxënës.

E SPONZORIZUAR

Rukije Vllasa, psikologe në shkollën ‘’Faik Konica’’ në Prishtinë tha për T7  se këto tema duhet të diskutohen më shumë sepse janë te rëndësishme për edukimin e fëmijëve dhe informimin e tyre.

Ajo shtoi se këto tema më parë  sipas kurikules janë trajtuar vetëm nga arsimtari i Edukatës Fizike.

Vllasa thotë se fëmijët fillojnë te mësojnë për këto gjera shume vone, dhe se këto tema  duhet të  diskutohen se pari ne familje, e pastaj ne shkolle .

E një mësimdhënëse e lëndës së biologjisë thotë se më çështjen e edukimit seksual, nxënësit do të fillojnë të njihen nga klasa e gjashtë.

Krejt kjo sipas plan programit të ri të përpiluar nga Ministria e Arsimit.

Pavarësisht se nuk kanë lëndë të veçantë për edukatën seksuale një nxënëse thotë se me këto tema kanë filluar të njoftohen nga lëndët e tjera.

Ndërkohë, ka të tjerë që mendojnë se ende nuk janë të lirë të bisedojnë për edukimin seksual lirshëm me arsimtar.

Tema e edukimit seksual është riaktualizuar së fundmi, pas ngjarjes që ndodhi në Drenas ku një nxënëse ishte keqpërdorur seksualisht nga një mësues dhe një zyrtar policor.